W dniu 22.11.2016 r. zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej, poświęcone rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Gościem honorowym spotkania była dr Anna Skoczek – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, nauczycielka języka polskiego, redaktorka takich pozycji jak: ,,Bajki naszego dzieciństwa’’, czy też ,,Bajki naszych rodziców’’. W trakcie zajęć prowadzonych przez Panią Annę Skoczek uczestnicy warsztatów odkrywali uniwersalne przesłania bajek, odkrywali bogactwo ukrytych w nich treści wychowawczych, oswajali się z tą tradycyjną formą literacką. Pani redaktor zaprezentowała następujące opowieści: ,,Przyjaciele’’, ,,Kruk i lis’’, ,,Paweł i Gaweł’’, ,,Powrót taty’’, ,,Ptaszki w klatce’’. W trakcie czytania uczniowie wykazali wysokie zainteresowanie, żywo uczestniczyli w spotkaniu, dopowiadając słowa historii, przewidując zastosowane w wierszowanej opowieści rymy.

Warsztaty zakończyły się Szkolnym Konkursem Krasomówczym pt. ,,Opowiem ci bajkę…’’. Uczestnicy konkursu przygotowali i zaprezentowali teksty takie jak: ,,Zapałka’’, ,,Leń’’, ,,Samochwała’’, ,,Kopciuszek’’. Ich wypowiedzi były sugestywne, posługiwali się piękną, poprawną polszczyzną. Po konkursowych zmaganiach nastąpiły obrady jury i wybrani laureaci otrzymali dyplomy. Gratulujemy!

IMG 2040

 

 

 

 

 

 

9 listopada 2016 roku, naszą szkołę odwiedziła pani Walentyna Drogosz, poetka z Krzywaczki, skromnie – jak sama przyznaje, pisząca wiersze. Ich treść związana jest z najbliższym regionem oraz z tematyką religijną i patriotyczną. Pani Walentyna przeczytała nam z niezwykłą wrażliwością strofy o Ojczyźnie. Jednak naszą największą uwagę pochłonęły teksty związane z najbliższym regionem – z Radziszowem, z naszą nową małą ojczyzną.

(…)Od strony południowej,
w blasku słońca tonie,
Centrum Rehabilitacyjne,
co na Polskę słynie…

Są tu dzieci i młodzież,
dobrą opiekę mają,
służba zdrowia, personel
dobrze o nich dbają.

Wielu z nas wzruszył wiersz o papieżu Janie Pawle II. Tym razem Pani Walentyna wyrecytowała go z pamięci. Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy również opowieści o dzieciństwie na wsi, o obowiązkach wynikających z pracy w gospodarstwie jej rodziców, o osobistych marzeniach związanych z zapisywaniem „rymowanek”, których u pani Drogosz było zawsze dużo i „na zawołanie”.

Serdecznie dziękujemy za przybycie do nas. To było ważne spotkanie, niepowtarzalne i wzruszające.

W październiku w ramach szkolnego projektu czytelniczego uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum typowali ,,Złotą dziesiątkę” najpoczytniejszych pozycji literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wśród miesięcznego rankingu największą popularnością cieszyły się książki takie jak: ,,Doktor Dolitte’’, ,,Ania z Zielonego Wzgórza’’ oraz ,,Gwiazd naszych wina’’.

Z kolei najmłodsi uczniowie z klasy (1-3) realizowali projekt czytelniczy ,,W kręgu wierszy Danuty Wawiłow’’. Wybrane wiersze recytowali na forum społeczności szkolnej. Nie zabrakło też interpretacji plastycznej utworów poetki. Następnym naszym zadaniem była aranżacja, tworzenie własnych propozycji przygód głównych bohaterów literackich Henryka Sienkiewicza. Uczniowie dopisywali dalsze kreacje Stasia Tarkowskiego i Nel Rawlison, Józefa Skawińskiego. Powstałe prace zostały opublikowane w gazetce szkolnej i tablicach informacyjnych. Miesięczny projekt zakończyliśmy wykonaniem krótkiej prezentacji multimedialnej o twórczości wybranych autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. O kolejnych działaniach czytelniczych będziemy informować w następnym miesiącu.