Kierownik oddziału:    dr n.med. Grażyna Spychałowicz - Brol - Specjalista Pediatrii i Rehabilitacji Medycznej (12 275 17 51 wew. 101)

Specjaliści:  lek. med.  Katarzyna Rak - Specjalista Rehabilitacji Medycznej (12 275 17 51 wew. 201)

                    lek. med.  Ewa Domaradzka - Specjalista Neurologii Dziecięcej

Pielęgniarka Koordynująca: lic. piel. Agata Kaczmarczyk (12 275 17 51 wew. 240)

Na pododdziale są leczeni pacjenci w wieku od okresu niemowlęcego do 18- go roku życia cierpiący na schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego powodujące ograniczenia ruchowe.

W szczególności są to chorzy z:

- MPD

- wrodzonymi schorzeniami o podłożu genetycznym

- miopatią i dystrofią mięśni,a także z innymi zespołami porażennymi

- chorzy po przebytych urazach lub operacjach neurochirurgicznych

 

Pacjenci korzystają z pomocy wysoko wyspecjalizowanego zespołu terapeutycznego, w którego skład wchodzą:

- Fizjoterapeuci

- Psycholodzy

- Neurologopeda

- Terapeuci Zajęciowi

Pracujemy metodami wymagającymi specjalnych szkoleń i potwierdzonymi odrębnymi certyfikatami jak Bobath- NDT, Vojty, PNF i wiele innych.

Chorzy mogą korzystać z zajęć w basenie i z innych form hydroterapii.

W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia dogoterapeutyczne, a ponadto w okresie letnim także hortiterapeutyczne w przylegającym do budynku ogrodzie.

Oddział dysponuje salami chorych przeznaczonymi dla 2 pacjentów z opiekunami i z pełnym węzłem sanitarnym.

 


ZASADY PRZYJĘĆ DO SZPITALA:

 

1. Na podstawie otrzymanego skierowania Szpital ustala termin przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

2. Sekretarka medyczna informuje telefonicznie lub listownie o planowanym terminie i godzinie przyjęcia. Termin przyjęcia może ulec zmianie z powodu nieprzewidzianego w momencie ustalania terminu zaistnienia sytuacji.    Pacjent, który nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie poinformował Szpitala zostaje skreślony z kolejki oczekujących.

3. Przyjęcia do Szpitala odbywają się codziennie według ustalonych godzin. Wypisy codziennie 8.00 - 10.00

4. Pacjent w dniu przyjęcia zgłasza się na Izbę Przyjęć celem wypełnienia i uzupełnienia wymaganej dokumentacji medycznej. Następnie pacjent zostaje skierowany do gabinetu zabiegowego do przyjęcia przez pielęgniarkę, która po wykonaniu swoich czynności kieruje go do lekarza a następnie zaprowadza na wskazany odcinek szpitalny. 

5. W celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży rodzic-opiekun prawny bezpośrednio przed planowanym przyjęciem dziecka do Szpitala, zobowiązany jest sprawdzić czystość głowy dziecka. W przypadku stwierdzenia gnid lub wszy dziecko nie zostanie przyjęte do Szpitala. W wątpliwych sytuacjach prosimy skontaktować się z pielęgniarką środowiskową lub szkolną w rejonie.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

 • książeczka zdrowia
 • kserokopia szczepień
 • dowód osobisty rodziców/opiekunów prawnych
 • karty z pobytów szpitalnych związanych głównie z chorobą zasadniczą (badania, RTG, MRI, TK)
 • w przypadku odebrania, ograniczenia praw rodzicielskich lub nadania, przeniesienia prawa opieki na inną osobę należy posiadać Postanowienie Sądu Rodzinnego

Co zabrać ze sobą do Szpitala:

 • piżamka, szlafrok, pantofle
 • odzież codziennego użytku
 • wygodny strój do ćwiczeń
 • strój kąpielowy, czepek, klapki
 • ręcznik
 • podręczniki, zeszyty, wykaz tematów ze szkoły macierzystej do realizacji w okresie hospitalizacji
 • aktualnie zażywane leki w oryginalych opakowaniach z informacją od lekarza co dawkowaniu - nie związane z przyczyną hospitalizacji
 • zaopatrzenie ortopedyczne